top of page
sponsor tv program2.jpg
e656762e8cf1454cb176.jpg

We have TV programs across various channels including Harvest TV on every Wednessday at 10:30pm and on Jeevan TV on Fridays & Saturdays at 8:30 pm.

Each program costs Rs.12,000, and you are welcome to sponsor at least one program so that the word of God reaches a million souls out there.

ഞങ്ങളുടെ ടി.വി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഹാർവെസ്റ് ടി .വി യിൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും രാത്രി 10.30 നും, ജീവൻ ടി.വി യിൽ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 8.30 നും സംപ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതാണ്.12000/- രുപ ചിലവു വരുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കും സ്പോൺസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌.

ഈ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ദൈവവചനം അനേകരിലേക്കു എത്തിക്കാനും ഒരുപാട് ആത്മാക്കളെ ദൈവത്തിനായി നേടുവാനും കഴിയുന്നു.

Church Qr Code.JPG

QR Code

Send Tithe & Offerings via GooglePay, PhonePe, PayTM using QR scan.

Untitled design (5).jpg

Card Payment

Send Tithe & Offerings directly via Debit or Credit card.

Untitled design (6).jpg

Account Transfer

Send Tithe & Offerings directly via bank account transfer.

Paypal-career.jpg

Pay Pal

Send Tithe & Offerings from western countries via Paypal.

bottom of page